TERRIOR NÁS OBKLOPUJE

A MY SME SA STALI JEHO SÚČASŤOU

Jedinečné typy pôd vinohradníckej obce Modra nás presvedčili, že chceme svoju pozornosť zamerať na toto miesto a na tradičné odrody. Typicky modranské a dokonale odzrkadľujúce ich pôvod. V Malých divoch sme si dali sľub pestovať tieto tradičné odrody a poukázať na jedinečné vlastnosti každej vinice. Je pre nás hrou vyrábať vína jednej odrody z rozdielnych podloží na rôzne spôsoby a predstaviť tú krásnu rozmanitosť modranského terroiru ako i náš pohľad na tieto odrody. Celá naša filozofia sa skrýva v šetrnom pestovaní, rozumnom a starostlivom spracovávaní suroviny a tak každoročne zachytávame vo vínach to, čo nám dáva samotná vinica.

DIALÓG S PRÍRODOU

Zachytiť podstatu ročníka na základe neživých činiteľov, ako je podnebie, počasie, geológia či geografická poloha je zásadné. Avšak neživé činitele tohto vinohradníckeho biotopu vzájomným pôsobením so živou časťou krajiny vytvárajú skutočný odraz miesta. Práve ľudský faktor výrazne zasahuje do charakteru a kvality vína. A tak v našich vínach môžete zachytiť všetku našu prácu strávenú vo vinohradoch a pivnici, vedomosti, rozhodnutia ako aj energiu, ktorú sme im odovzdali.

Malé divy sú symbolom tohto terroir. Predstavujú kombináciu prírodných daností, ktoré nám krajina ponúka a ktoré spoločne so sociálnym, kultúrnym a historickým aspektom utvárajú jedinečnosť a typický charakter vína v tejto oblasti.

DIALÓG S PRÍRODOU

Zachytiť podstatu ročníka na základe neživých činiteľov, ako je podnebie, počasie, geológia či geografická poloha je zásadné. Avšak neživé činitele tohto vinohradníckeho biotopu vzájomným pôsobením so živou časťou krajiny vytvárajú skutočný odraz miesta. Práve ľudský faktor výrazne zasahuje do charakteru a kvality vína. A tak v našich vínach môžete zachytiť všetku našu prácu strávenú vo vinohradoch a pivnici, vedomosti, rozhodnutia ako aj energiu, ktorú sme im odovzdali.

Malé divy sú symbolom tohto terroir. Predstavujú kombináciu prírodných daností, ktoré nám krajina ponúka a ktoré spoločne so sociálnym, kultúrnym a historickým aspektom utvárajú jedinečnosť a typický charakter vína v tejto oblasti.

GARANCIA PÔVODU A KVALITY

VÍNO Z MODRY

Sme hrdými zakladateľmi a členmi združenia ,,Víno z Modry“, ktoré združuje mladých modranských vinárov a garantuje pôvod vína a hrozna z Modry. História a aj budúcnosť modranského vína je v našich rukách, preto ak pijete Víno z Modry® aj vy prispievate k obnove a záchrane historických modranských viníc a k podpore stáročnej tradície výroby vína v „hlavnom meste vína“ v Modre.